50 jaar College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

In 1963 werd het College ter Beoordeling van verpakte Geneesmiddelen geïnstalleerd. Twee jaar eerder hadden de buitengewoon ernstige bijwerkingen van het geneesmiddel thalidomide de wereld wakker geschud. De ramp, in Nederland bekend als de Softenon affaire, werkte als katalysator voor de regulering van geneesmiddelen. De uitvoering van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van 1958 kreeg nu de vereiste politieke urgentie en werd met vaart ter hand genomen; de wet trad op 1 oktober 1963 in werking. Sindsdien gelden strenge eisen wat betreft werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen. Het College dat de taak kreeg dit te beoordelen moest bovenal onafhankelijk zijn en bestaan uit deskundigen van formaat; men zocht gerenommeerde wetenschappers met een stevig been in de praktijk en vond die ook.

Het boek schetst de ontwikkeling van een halve eeuw geneesmiddelenbeoordeling tegen de achtergrond van een sterk veranderende wereld. Het jubileumboek werd op 5 juni 2013 gepresenteerd tijdens de drukbezochte jaarlijkse Collegedag in Utrecht. Met deze publicatie beoogde het CBG meer bekendheid te geven aan haar activiteiten en diverse doelgroepen te bereiken, van patiëntenorganisaties en artsen tot apothekers en farmaceutische industrie; een jubileumboek als communicatie instrument.

Dr. C.A Teijgeler, Collegelid van het eerste uur en voorzitter van 1967 tot 1991: “Het jubileumboek is fantastisch geworden. Ik ben onder de indruk van de tekst die op een goede wijze is geschreven en geordend. Mijn complimenten.”