WERKWIJZE

Werkwijze

Kleine of grote projecten, Cluysenaer Historisch Onderzoek en Communicatie verbindt zich altijd met opdrachtgever en opdracht.

 

Een project kent de volgende stappen:

  • Kennismaking
  • Inventariseren van de behoefte, de vraag
  • Vaststellen van werkzaamheden  en tijdspad
  • Afspraken maken over kosten en eindproducten
  • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Kwaliteitsbewaking en voortgangsgesprekken
  • Afronding project of levering eindproduct
  • Evaluatie