Tekst en Redactie

Beeldredactie

Geschiedenis van Gelderland. De canon van het Gelders verleden, in vijftig vensters. Onder redactie van Dolly Verhoeven en Marc Wingens.  Uitgegeven door de Walburg Pers te Zutphen, oktober 2010.
Werkzaamheden: beeldselectie, beeldredactie en het schrijven van de onderschriften
Opdrachtgever: Gelders Erfgoed
Periode : 2009- 2010

Publieksvriendelijk maken van teksten, wandel- en fietsroutes

Opdrachtgever:   Stichting Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen
Periode: 2009
www.glk.nl

Museumvisie

Sinds 2001 auteur van de rubriek Visies in het kwartaal vakblad MuseumVisie
Opdrachtgever: De Museumvereniging
Periode: 2001 – heden
www.museumvereniging.nl

(meer…)

Tekst- en communicatieadvies

Opdrachtgever: Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Periode: 2005 
www.omgevingseducatie.nl

Tekstschrijven Informatiebrochure

Opdrachtgever: Rhetorica Communicatietrainingen
Periode: 2001 en 2002
www.rhetorica.nl