Museumvisie

Sinds 2001 auteur van de rubriek Visies in het kwartaal vakblad MuseumVisie
Opdrachtgever: De Museumvereniging
Periode: 2001 – heden
www.museumvereniging.nl