Historisch onderzoek

Onderzoek naar militair verleden leidt tot tastbaar resultaat

Op verzoek van een buitenlandse opdrachtgeefster deed Micha Cluysenaer onderzoek naar het militair verleden van haar Nederlandse grootvader. De vraag luidde: heeft hij ooit een of meer militaire onderscheidingen ontvangen, zo ja welke? Uit het voorlopig militair stamboek in het Nationaal Archief bleek dat hem begin 20e eeuw verschillende onderscheidingen waren toegekend, waaronder het Officierskruis met het cijfer XX (dat duidt op een dienstverband van ruim 20 jaar als reserve officier). Bovendien bleek dat hij volgens nieuwe regels in aanmerking kon komen voor een postume toekenning van het Mobilisatie Oorlogskruis, mits hij voldeed aan een aantal voorwaarden. Binnenkort kan betrokkene deze bijzondere onderscheiding plus vervangende exemplaren van andere decoraties in ontvangst nemen uit handen van de Nederlandse ambassadeur of militair attaché ter plaatse.
Periode: 2015

Archiefonderzoek tbv de nieuwe Bevrijdingszaal in Museum de Casteelse Poort

Opdrachtgever: Museum de Casteelse Poort te Wageningen
Periode: 2009-2010 
www.casteelsepoort.nl

Archiefonderzoek in archief van Stichting Pelita

Opdrachtgever: Stichting Pelita te Den Haag
Eindproduct: Onderzoeksverslag
Periode: 2007-2009 
www.pelita.nl

Van Hondendrank tot Gentherapie. 100 jaar Linnaeus Apotheek.

Werkzaamheden: archief onderzoek. Dit heeft geleid tot het boek ‘Van hondendrank tot gentherapie’.
Opdrachtgever: Linnaeus Apotheek Amsterdam
Periode: 2004-2005
www.linnaeus.nl

(meer…)

Boekhandel Donner in Rotterdam

Werkzaamheden: historisch onderzoek, interviews.
Eindproduct: Onderzoeksverslag
Periode: 2003-2004
www.donner.nl

Instituut Rhetorica, nu Rhetorica Communicatietrainingen

Werkzaamheden: historisch onderzoek, interviews.
Eindproduct: Onderzoeksverslag
Periode: 2001-2002
www.rhetorica.nl