Onderzoek naar militair verleden leidt tot tastbaar resultaat

Op verzoek van een buitenlandse opdrachtgeefster deed Micha Cluysenaer onderzoek naar het militair verleden van haar Nederlandse grootvader. De vraag luidde: heeft hij ooit een of meer militaire onderscheidingen ontvangen, zo ja welke? Uit het voorlopig militair stamboek in het Nationaal Archief bleek dat hem begin 20e eeuw verschillende onderscheidingen waren toegekend, waaronder het Officierskruis met het cijfer XX (dat duidt op een dienstverband van ruim 20 jaar als reserve officier). Bovendien bleek dat hij volgens nieuwe regels in aanmerking kon komen voor een postume toekenning van het Mobilisatie Oorlogskruis, mits hij voldeed aan een aantal voorwaarden. Binnenkort kan betrokkene deze bijzondere onderscheiding plus vervangende exemplaren van andere decoraties in ontvangst nemen uit handen van de Nederlandse ambassadeur of militair attaché ter plaatse.
Periode: 2015