Educatie

Buitenkampkinderen

Buitenkampers staan centraal in twee internetlessen voor groep 8 van het basis onderwijs en klas 3/4 van het VMBO. Aan de hand van audiofragmenten en website vormen leerlingen zich een beeld van een onderbelichte groep: buitenkampkinderen. Kinderen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië buiten het kamp verbleven en het zelf moesten zien te rooien. De lessen zijn te vinden op www.buitenkampers.nl

Een verdwenen kasteel tot leven wekken

Verleden, heden en toekomst komen op een spannende manier samen in dit kastelenproject voor groep 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht. Na de behandeling van twee lesbrieven geschiedenis en techniek op school bezoeken de leerlingen het Fabrication Laboratory ProtoSpace in Utrecht waar ze met behulp van digitaal aangestuurde 3d Printers het in 1837 afgebroken kasteel Kronenburg opnieuw tevoorschijn toveren.

Opdrachtgever: Fablab Protospace te Utrecht

Periode: 2011

www.protospace.nl

www.fablab.nl


Drie digitale lesbrieven

Drie digitale lesbrieven bij de website www.hetjaar2602.nl voor groep 8 van het basisonderwijs, klas 3 havo/vwo en klas 3/4 vmbo. De lesbrieven sluiten aan op de geschiedenis methodes van uitgeverij Malmberg
Opdrachtgever: Holland Harbour Productions
Periode: 2008-2009
www.hetjaar2602.nl 


HET JAAR 2602-Handout

Coördinatie museumlessen

Coördinatie museumlessen bij de tentoonstelling ‘Licht in het Donker, het Philips-Kommando in Kamp Vught’  in de Laurenskerk te Rotterdam 

Opdrachtgever: Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught ’43-’44  
Periode: 2008

0- en 1- metingen

0- en 1- metingen bij de lesbrieven voor 2 vmbo-t, 3 havo-vwo en de bovenbouw havo-vwo over het Philips-Kommando in Kamp Vught

Opdrachtgever: Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught ‘43’-’44
Periode: 2008
www.philips-kommando.nl

(meer…)

Digitale lesbrief

Digitale lesbrief voor klas 2 vmbo-t over het Philips-Kommando in Kamp  Vught, samen met Jessie Jongejans; Opdrachtgever: Stichting Geschiedschrijving Philips-Kommando Concentratiekamp Vught ’43-’44
Periode: 2007
www.philips-kommando.nl


Lesbrief Oorlogsverhalen Nederlands-Indië

Lesbrief bij de DVD ‘Oorlogsverhalen Nederlands-Indië 1941 – 1949’, bestemd voor groep 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs
Opdrachtgever: Stichting Gastdocenten WOII Werkgroep Zuidoost Azië
Periode: 2008 
www.gastdocenten.com

(meer…)

Museumles

Museumles bij de reizende tentoonstelling ‘Licht in het donker, het Philips-Kommando in Kamp Vught’ bestemd voor klas 1 en 2 in het voorgezet onderwijs.
Opdrachtgever: Museon  
Periode: 2006-2007  
www.museon.nl

(meer…)