Drie digitale lesbrieven

Drie digitale lesbrieven bij de website www.hetjaar2602.nl voor groep 8 van het basisonderwijs, klas 3 havo/vwo en klas 3/4 vmbo. De lesbrieven sluiten aan op de geschiedenis methodes van uitgeverij Malmberg
Opdrachtgever: Holland Harbour Productions
Periode: 2008-2009
www.hetjaar2602.nl 


HET JAAR 2602-Handout